Women's African Championships

Global Cup - Women's African Championships

Per Capita Cup - Women's African Championships

2015: Basketball - Team
Date Gender Country Position
4 Oct 2015 Women Senegal 1
4 Oct 2015 Women Cameroon 2
4 Oct 2015 Women Nigeria 3
4 Oct 2015 Women Angola 4
4 Oct 2015 Women Mali 5
4 Oct 2015 Women Mozambique 6
4 Oct 2015 Women Gabon 7
4 Oct 2015 Women Egypt 8
2013: Basketball - Team
Date Gender Country Position
29 Sep 2013 Women Mozambique 1
29 Sep 2013 Women Angola 2
29 Sep 2013 Women Senegal 3
29 Sep 2013 Women Cameroon 4
29 Sep 2013 Women Mali 5
29 Sep 2013 Women Nigeria 6
29 Sep 2013 Women Ivory Coast 7
29 Sep 2013 Women Egypt 8
2011: Basketball - Team
Date Gender Country Position
2 Oct 2011 Women Angola 1
2 Oct 2011 Women Senegal 2
2 Oct 2011 Women Mali 3
2 Oct 2011 Women Nigeria 4
2 Oct 2011 Women Mozambique 5
2 Oct 2011 Women Cameroon 6
2 Oct 2011 Women Dem. Rep. of Congo 7
2 Oct 2011 Women Ivory Coast 8
2009: Basketball - Team
Date Gender Country Position
18 Oct 2009 Women Senegal 1
18 Oct 2009 Women Mali 2
18 Oct 2009 Women Angola 3
18 Oct 2009 Women Ivory Coast 4
18 Oct 2009 Women Nigeria 5
18 Oct 2009 Women Mozambique 6
18 Oct 2009 Women Cameroon 7
18 Oct 2009 Women Madagascar 8